Johanna Mäkelä, opintokoordinaattori, tutkija

Johanna Mäkelä. Kuva: Jonne RenvallAloitin yliopisto-opinnot aikanaan omaksi ilokseni avoimessa yliopistossa tiedotusopin perusopinnoilla. Myöhemmin innostuin jatkamaan niitä työn ohessa sekä puheviestinnän että suomen kirjallisuuden perusopinnoilla. Näistä ihan harrastusmielessä aloitetuista opinnoista syttyi sittemmin kipinä tutkintotavoitteeseen opiskeluun. Kun aiempia opintoja oli riittävästi koossa ja haku oli mahdollista, hain erillishaussa opinto-oikeutta puheviestinnän (silloin vielä puheoppi) pääaineopintoihin ensimmäisten joukossa. Valmistuin Tampereelta filosofian maisteriksi vuonna 2008. Sivuaineina suoritin mm. hallintotieteen ja mediakasvatuksen opintoja. Graduni käsitteli lapsettomuudesta puhumista ja tuen saamista läheisiltä. Tällä hetkellä tähtäimessäni on tohtorin tutkinto. Jatko-opintoja ja väitöstyötä olen tehnyt osin päätyön ohessa, mutta myös päätoimisesti viestintätieteiden tutkijakoulussa sekä apurahalla. Tekeillä olevan väitöskirjani työnimi on: Poliittinen viestintä ja johtajuus – naiset politiikan johtopaikoilla. Jatko-opinnoissa yhteisten tohtoriopintojen erilaiset kurssit ovat osoittautuneet monin tavoin hyödyllisiksi tutkijan työssä. Lisäksi erityisesti yliopistopedagogiikan perusteiden suorittaminen on auttanut hahmottamaan yliopiston toimintaa ja tavoitteita sekä toimijoita eri näkökulmista.

Akateemiset opinnot ovat osaltaan ja osaltani johtaneet työuralla siihen, että olen edennyt Tampereen yliopiston sisällä vuosien varrella monenlaisiin eri tehtäviin. Olen työskennellyt pitkään erilaisten hallinnon tehtävien lisäksi opetuksen ja tutkimuksen parissa. Olen siis nähnyt yliopiston eri kasvot ensin opiskelijana ja myöhemmin osana henkilökuntaa. Parhaillaan työstän päätoimisesti väitöskirjaani ja olen vapautettuna opintokoordinaattorin vakipaikastani. Puheviestinnän opinnoista on ollut hyötyä opintojen koordinoijana, suunnittelijana, kehittäjänä ja käytännön toteuttajana. Hyviä ohjaus- ja tsemppaamistaitoja olen tarvinnut opiskelijoiden opintojen ohjauksessa. Tutkijan työssä tarvitsen erityisesti organisointikykyä sekä perustelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi työskentelen puheviestinnän opettajana pääosin yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa, mutta myös muualla kouluttajana. On hienoa omalta osaltaan rohkaista, kannustaa ja innostaa eri-ikäisiä opiskelijoita kehittymään viestijöinä sekä kasvamaan esiintyjinä. Erilaiset puheviestintään liittyvät opetustilanteet ovat opettavaisia, haastavia ja vuorovaikutukseltaan antoisia opettajallekin.

Kuten oma uratarinani osoittaa, puheviestinnän opintojen avulla voi valmistua viestinnän asiantuntijaksi hyvin monenlaisiin tehtäviin - yliopistollakin. Vuorovaikutuksen asiantuntijoilla riittää mielenkiintoisia urahaasteita ja verkostoitumisen mahdollisuuksia niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Sujuva ja selkeä viestintä, aito kuuntelemisen taito sekä innostava esiintyminen kasvokkain kohtaamisissa ovat edelleen hyvä ”käyntikortti” työelämässä ja mainio keino erottua edukseen.