Jonna Koponen, yliopistonlehtori

Valmistuin filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistosta kesäkuussa 2012, pääaineena puheviestintä. Väitöskirjassani tutkin lääketieteen opiskelijoille suunnattua vuorovaikutuskoulutusta. Vertailin tutkimuksessani työpajateatterin, roolipelien ja simuloitujen potilaiden soveltuvuutta vuorovaikutusosaamisen oppimiseen. Opintojen aikaan kuuluin valtakunnalliseen Viestintätieteiden tutkijakoulu Coreen.

Väittelemisen jälkeen minut pyydettiin heti töihin kauppatieteiden laitokselle Itä-Suomen yliopistoon, jossa työskentelin tutkijatohtorina Innovation practice ja MYYJO -hankkeissa 2012-2013. Nyt vuoden 2014 alkaessa olen uusien haasteiden edessä: Aloitin juuri yliopistonlehtorina kauppatieteiden laitoksella ja suunnittelen uusia vuorovaikutusopintoja syksyllä alkavaan kaksivuotiseen englanninkieliseen maisteriohjelmaan. International Business and Sales Management maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen asiantuntijoita, jotka ovat valmiita työskentelemään globaaleilla markkinoilla. Opettamisen lisäksi teen tutkimusta kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen teemoista yhdistäen niihin puheviestinnän näkökulman. Lisäksi teen yritysyhteistyötä ja vastaan maisteriohjelman markkinoinnista yhdessä tiimimme kanssa.

Tätä ennen olen työskennellyt puheviestinnän ja draamakasvatuksen kouluttajana julkisella ja yksityisellä sektorilla vuodesta 2002 alkaen. Minulla on pitkä kokemus kielikeskuksessa työskentelystä, sillä olen opettanut puheviestintää Jyväskylän, Oulun, Kuopion ja Itä-Suomen yliopistoissa. Minulla on myös oma toiminimi, jonka puitteissa koulutan vuorovaikutusosaamista eri alojen asiantuntijoille.

Puheviestinnän jatko-opinnot avasivat minulle aivan uusia mahdollisuuksia työelämässä ja etenkin tutkijan uralla etenemiseen. Omaa osaamista pitää kuitenkin uskaltaa markkinoida, sillä puheviestinnän asiantuntijoita on Suomessa vielä suhteellisen vähän. Ihmisten välinen vuorovaikutus on ilmiö, joka on keskeinen ja kiinnostava myös muilla tieteenaloilla kuin viestintätieteissä. Meillä vuorovaikutuksen asiantuntijoilla onkin mielestäni loistavat mahdollisuudet verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri tieteenalojen edustajien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.