Nina Hirvensalo, viestinnän tekijä

Aloitin opintoni vuonna 2006 puheoppi pääaineenani ja valmistuin filosofian maisteriksi joulukuussa 2012. Opintojeni alussa suunnittelin radiotoimittajan uraa, mutta ymmärtäessäni niin opintojen ohessa kuin ainejärjestön ansiostakin viestinnän töiden laajan kirjon aloin yhä enemmän kiinnostua yritysviestinnästä. Lisäksi huomasin, että pystyin niin kandin työssäni kuin gradussani hyvin yhdistämään tietokone-intoiluni ja viestinnän varsin luontevasti yhteen. Pyrin myös valitsemaan sivuaineikseni sellaisia, joista olisi yritysmaailmassa hyötyä. Sekä vaihto-opiskelusta Belfastissa että työharjoittelusta viestintätoimistossa oli lopulta työllistymiselleni suuri merkitys.

Olin opintojeni ajan Tamro OYJ -nimisen lääkejakelijan iltavuorossa tienaamassa vähän taskurahaa. Graduni oli aivan loppusuoralla, kun heillä avautui tiedottajan määräaikainen pesti. Hain ja kiitos sen, että talo oli minulle valmiiksi tuttu, sain paikan. Some- ja muu aktiivisuuteeni, muutosvalmiuteni ja opinnäytetyöni puhuivat myös puolestaan.

Määräaikaisuuden päättyessä etsin uutta paikkaa ja pääsin viestinnän tekijän hommiin strategiseen viestintätoimisto Ellun Kanoihin. Niin Tamrolla kuin Ellun Kanoissakin olen päässyt tekemään töitä sosiaalisen median parissa, joka on yhä lempparini viestinnän ilmiöistä. Tamrolta opin paljon yrityksen sisäisen viestinnän käytännön tekemisestä, joita olen päässyt hyödyntämään nykyisessä työpaikassani.

Molemmissa pesteissä tärkeälle sijalle nousee organisointikyky, halu oppia uutta ja kokeilla. Ohessa kulkevat esiintymistaito, isojenkin kokonaisuuksien hahmottaminen ja tilannetaju. Puheviestinnän opinnoista suoraa hyötyä on ollut etenkin yritysviestintään ja verkkoviestintään liittyvistä kursseista, välillisesti tietenkin kaikki ihmisten kanssa toimimista valottava tieto on ollut työssäni hyödyksi. Puheviestinnän opintoihin liittyvät kokous- ja esiintymisharjoitukset ovat jälkikäteen ajatellen olleet ihan avainasemassa työelämässä pärjäämiselle.