Tommi Aho, Communications Officer

Olen elävä esimerkki siitä, että se omalta tuntuva ala työelämässä saattaa löytyä työharjoittelujen kautta ja ala voi olla jokin muu kuin mitä nuorena on ajatellut.

Olin peruskoulusta asti halunnut toimittajaksi ja päädyin opiskelemaan puheviestintää Tampereen yliopistoon vuonna 2009. Vaikka tein opiskelun ohessa töitä lehtiavustajana, ajatukseni toimittajan ammatista muuttuivat opintojen edetessä, kun ymmärsin vuorovaikutuksen tutkimuksen kiinnostavuuden, laaja-alaisuuden ja kaikki sen suomat tulevaisuuden mahdollisuudet.

Puheviestinnän opiskelijalla on poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia työllistyä eri tehtäviin, sillä vuorovaikutusosaamista ja alan tietoja arvostetaan laajalti, erityisesti jos työnä on koulutus, viestintä, markkinointi tai henkilöstöjohtaminen. Paikka työelämässä riippuu paljolti valinnaisista opinnoista ja omista kiinnostuksen kohteista.

Minä opiskelin valinnaisina valtio-oppia eli politiikantutkimusta ja tiedotusoppia eli mediatutkimusta, molempia ilman sen suurempaa työelämänäkökulmaa. Ensimmäinen “oman alan” työpaikkani oli hieman sattumalta viestintäharjoittelijana maa- ja metsätalousministeriössä kesällä 2012. Vasta tuon jälkeen minulle selkiytyi, että tahdon tehdä viestintää jossakin organisaatiossa. Seuraava kesä Nesteen viestinnässä harjoittelijana puolestaan tarkensi kiinnostukseni yritysviestintään, markkinointiin ja erityisesti niiden digitaaliseen puoleen. Siksi palasin Nesteelle vielä toiseksi kesäksi ja valmistumiseni jälkeen vuonna 2014 jatkoin töitä tiedottajan nimikkeellä. Tulin myös valituksi ProComin, Suomen suurimman viestinnän ammattilaisten järjestön hallitukseen, mikä osaltaan kertoo, että puheviestijät ovat arvostettu osa koko viestintäperhettä.

Alkuvuodesta 2015 lähtien olen työskennellyt kuitukangasyhtiö Suomisen viestinnässä nimikkeellä Communications Officer. Yritysviestinnän lisäksi työni ulottuu sijoittajasuhteisiin, yritysvastuuasioihin ja markkinointiin. Niinpä työtehtäväni vaihtelevat sisältömarkkinoinnista taloudelliseen raportointiin ja sosiaalisen median kanavien ylläpidosta toimitusjohtajan puheenkirjoittajana toimimiseen.

Puheviestinnän kursseilla hiottu esiintymistaito, sosiaalinen älykkyys ja tilannetaju auttavat minua päivittäin työssäni, mutta ne ovat myös muovanneet minua ihmisenä. Opintojen aikana tekemäni tutkielmat puolestaan ovat lisänneet asiantuntemustani retoriikasta, sosiaalisesta mediasta ja viestinnässä esiintyvistä tarinoista. Yleisesti ottaen puheviestinnän opinnoissa kartutettu ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on korvaamaton osa ammattitaitoani. Alati digitalisoituvassa maailmassa vuorovaikutus korostuu ja alan osaajat erottuvat joukosta edukseen.

25.8.2016